Het leven weer op de regel met ondersteuning van het maatschappelijk werk

Iedereen heeft weleens problemen. Voor veel van die problemen lukt het om deze zelf, of met behulp van het netwerk op te lossen. Soms zijn er ook problemen waar u niet zelf uit komt. In dit geval kunt u naar een maatschappelijk werker gaan. Het maatschappelijk werk kan u ondersteunen bij de definiëring, structureren en oplossen van u probleem. Maatschappelijk werkers werken bij verschillende soorten instanties. Denk hierbij aan de psychiatrie, ziekenhuizen, jeugdhulp, verslavingszorg en ‘bedrijfsmaatschappelijk werk’. Het meest bekende is echter het algemeen maatschappelijk werk. Het algemeen maatschappelijk werk is vaak gekoppeld aan een welzijnsorganisatie van de gemeente. Via een verwijzing van een huisarts of de gemeente, kun u aanspraak doen op gesprekken met een maatschappelijk werker. Via de gemeente zult u eerst met een Wmo-consulent een zogenoemd keukentafel gesprek voeren. Dit gesprek vindt plaats bij u thuis. In dit gesprek zullen uw problemen besproken worden en welke hulp bij uw probleem passend is. Een Wmo-consulent heeft een scala aan hulpmogelijkheden, maar vooral zal ook gekeken worden naar wat u en uw naaste omgeving qua zorg kan opzetten. Mocht de uitkomst zijn dat u voor uw probleem, of een onderdeel van uw probleem hulp gaat ontvangen van het maatschappelijk werk, zal uw indicatie in werking worden gezet en zal er een intakegesprek plaatsvinden met uw maatschappelijk werker.

Wat zijn problemen waar het maatschappelijk werk mee kan helpen?

Het maatschappelijk werk is een brede vorm van hulpverlening. Er wordt weleens gezegd dat je bij het maatschappelijk werk welkom bent van 0 tot 100 jaar. Problemen waar het maatschappelijk werk u bij kan ondersteunen zijn eigenlijk niet goed op te sommen, omdat deze problemen erg uiteen kunnen lopen. Om deze reden worden de problemen door het maatschappelijk werk ook wel opgedeeld in leefgebieden. Deze leefgebieden zijn:

  • Huisvesting;
  • Financiën;
  • Sociaal functioneren;
  • Psychisch functioneren;
  • Zingeving;
  • Lichamelijk functioneren;
  • Praktisch functioneren;

Hoe kan een maatschappelijk werker helpen?

Na het intakegesprek wordt door uw maatschappelijk werker een gespreksverslag gemaakt. Het is mogelijk, indien gewenst, dit verslag in te zien. In dit verslag worden uw problemen aan de hand van bovengenoemde levensgebieden in kaart gebracht. Er wordt een hulpvraag geformuleerd. Ook wordt beschreven door wie het probleem aangepakt kan worden. Uit de praktijk blijkt namelijk dat er vaak problemen spelen in verschillende leefgebieden. In dit soort gevallen is het nodig dat de maatschappelijk werker een soort van netwerk aan hulpverlenende instanties in werking stelt, zodat iedere instantie, gespecialiseerd op een bepaald gebied, de juiste hulp kan bieden. Denk hierbij aan verslavingszorg, GGZ of een schuldhulpverlener. In het netwerk van hulpverleners blijft de maatschappelijk werker vaak het aanspreekpunt. Dit wordt ook wel ‘casemanager’ genoemd. Vaak heeft u één keer per week een gesprek met uw maatschappelijk werker. Niet zelden zie je dat de maatschappelijk werker betrokken blijft bij de meer ‘praktische’ vragen, zoals vragen rondom huisvesting en financiering, mits dit niet overgeheveld wordt naar de schuldhulpverlening. In bepaalde gevallen komt de maatschappelijk werker ook wel bij u thuis voor de wekelijkse gesprekken. Dit wordt ook wel ambulante hulpverlening genoemd. In het geval dat uit het intakegesprek blijkt dat u bijvoorbeeld vooral een luisterend oor nodig heeft die u tips kan geven om met situaties om te gaan, volstaat alleen de hulp van een maatschappelijk werker. Vaak wordt dan van tevoren het aantal gesprekken vastgelegd. De houding van een maatschappelijk werker zou zijn om zoveel mogelijk ‘naast’ u te staan. Er wordt gewerkt aan het vergroten van uw ‘eigen kracht’. Heeft u meer vragen over de hulp die een maatschappelijk werker kan bieden? Kijk dan op ewropsycho.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn