Waardoor stotteren kinderen?

Stotteren is een spraakverstoring waarbij woorden, klanken of lettergrepen met herhaling of met lange pauzes worden uitgesproken. Er wordt pas gesproken van deze spraakstoornis wanneer het langdurig voorkomt, namelijk langer dan drie maanden. Bovendien noem je het was een spraakverstoring wanneer het dusdanig erg is dat er echt sprake is van ‘verstoring. Maar waardoor stotteren kinderen? Stotteren kan een gevolg zijn van meerdere oorzaken, namelijk genetische aanleg of omgevingsfactoren. Studies laten zien dat er 22 % kans is voor overdraging van stotteren van vader op zoon en 9 % kans van vader op dochter. Wanneer de moeder stottert is de kans op erfelijke overdraging nog groter, namelijk 36 % kans bij een zoon en 17% bij een dochter. Ook kunnen omgevingsfactoren invloed hebben en stress of andere negatieve emoties voorkomen die resulteren in stotteren. Kinderen kunnen worden behandeld voor verbetering bij de fysieke problemen maar ook voor de omgevingsfactoren die een rol spelen. Wanneer er sprake is van een neuromusculaire timingsstoornis stotteren kinderen. Spraak is een heel complexe vaardigheid. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan maar er zijn duizenden processen nodig om tot goede spraak te komen. Om de juiste klanken te maken moeten de spieren heel wat werk verrichten. Om één klank goed uit te spreken worden ongeveer 100 spieren geactiveerd en deze spieren moeten precies met de juiste snelheid en kracht samentrekken. Een mens gebruikt ongeveer 15 klanken per seconden, dat wil zeggen dat er per seconde 1500 spieren om de juiste manier moeten werken. Er is dus een goede motoriek nodig om goed te kunnen spreken. Wanneer dit niet het geval is stotteren kinderen.

Technieken bij stotteren kinderen

Stotteren kinderen door een fysieke beperking of komt het door emotionele invloeden? Dit is een belangrijke vraag om te stellen om een goede behandelingsmethode te kunnen uitzoeken voor een kind. Er zijn verschillende technieken die stotteren kunnen verminderen, waarbij de een zich meer richt op het mentale aspect en de ander zich meer op het fysieke aspect. Een aantal bekende behandelingstechnieken zijn:

  • GILCU- Program (Gradual Increase in Length and Complexity of Utterance)
  • Lidcombe Program
  • PFCT-R (Personalized Fluency Control Therapy- Revised)

De eerst genoemde technieken in kan worden gebruikt bij stotteren kinderen is het GILCU Program. Deze behandelingstechniek heeft wetenschappelijke erkenning gekregen voor de effectiviteit maar ook in de praktijk geeft het goede resultaten. Deze behandeling vindt plaats een intensieve, interne behandeling bij een kliniek. Een kind moet een 56- stappen programma volgen met als begin het uitspreken van één woord zonder stotteren en als einde een 5 minuten durende conversatie zonder stotteren. Kinderen kunnen na dit intensieve programma blijven oefenen zodat de spraak op het zelfde niveau blijft of zelfs nog verder kan verbeteren bij stotteren. Kinderen kunnen met deze behandeling hun spraakprobleem voorkomen. Ook kunt u het Lidcombe Program uitkiezen tegen stotteren. Kinderen kunnen op deze wijze namelijk ook goed worden geholpen en dit programma is juist gericht op vroegtijdige bestrijding. Dit programma is opgezet door het ‘Australian Stuttering Research Centre’ voor kinderen tussen de twee en zes jaar oud. Het programma is gericht op samenwerking tussen ouderen en kinderen. Stotteren moet een bespreekbaar onderwerp zijn en moet op een positieve manier worden verholpen door het kind aan te moedigen en het kind goed te monitoren. De behandeling vindt de eerste drie tot zes maanden plaats op wekelijkse basis van een kliniek en de tweede fase kan thuis worden gedaan. Hierin wordt vooral een follow- up gedaan van de voortgang van het niet stotteren. Kinderen moeten nog steeds aandachtig worden gecheckt en verholpen door positieve hulp van de ouders. Een ander programma dat hulp biedt bij spraak problemen is het PFCT-R, dat ook een speciaal programma aanbiedt voor kinderen. Stotteren kan hier worden verholpen voor maar 158 dollar. Het programma bestaat al sinds 1976 maar ontwikkelt zich steeds verder. De nieuwste behandeling is in 2003 gestart. De behandeling bevat een behandelingsplan, klinische hulp en aandachtige feedback en controle van spraak bij kinderen. Stotteren blijkt met het PFCT- Progam- de methode van de familie Cooper- effectief te worden bestreden.

Waar kunt u terecht met stotter problematiek?

Stotteren kan als erg vervelend worden ervaren, kinderen kunnen erg onzeker worden om te spreken in het openbaar. Wanneer uw kind last heeft van deze spraakstoornis kunt u terecht voor hulp. Del Ferro is een organisatie die zich specialiseert in het verhelpen van spraakproblemen zoals stotteren. Kinderen kunnen bij Del Ferro terecht want zij biedt een methode aan die zich richt op de volgende dingen:

  • de middenrifspier trainen aan de hand van ademhalingstechnieken
  • kinderen meer zekerheid geven
  • angsten overwinnen en verminderen
  • het einddoel: stotteren verminderen en zelfs overwinnen

Del Ferro wordt door alle zorgverzekeringen en is over de hele wereld bekend en is al 35 jaar specialist op het gebied van spraakproblemen zoals stotteren. Kinderen hoeven niet langer een enorme blokkade te ervaren als u uw kind laat helpen bij Del Ferro. Al duizenden kinderen zijn geholpen en er kunnen nog veel meer kinderen worden geholpen. U kunt naar de gratis informatiedagen gaan voor meer uitleg over de methoden die hier worden toegepast. U kunt hier praten met onze hulpverleners zodat u vragen kunt stellen over de professionele begeleiding. U kunt uw natuurlijk ook meteen aanmelden voor de kindercursus. Twijfel niet langer en neem contact op met Del Ferro. U kunt telefonisch contact opnemen maar u kunt ook terecht op de website.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn