Wat is terugvordering van bijstand?

Er zijn veel mensen die een bijstandsuitkering aanvragen in Nederland. Maar heeft iemand er wel recht op, of is er misschien terugvordering van bijstand nodig omdat u er geen recht op bleek te hebben? Bijstand is een tegemoetkoming van de overheid voor mensen die niet voldoende geld hebben om te zorgen voor zichzelf en / of hun gezin. Maandelijks wordt een bedrag gestort voor het betalen van allerlei benodigdheden. Veelal gaat een bijstandsuitkering gepaard met andere financiële tegemoetkomingen zoals een zorgtoeslag en huursubsidie. Maar wees op de hoogte van uw rechten op dergelijke subsidies, zodat u niet in aanraking komt met terugvordering van bijstand of andere tegemoetkomingen.

Wie komt in aanmerking voor de terugvordering van bijstand?

Als u een uitkering heeft aangevraagd maar u blijkt er geen recht op te hebben is er sprake van terugvordering van bijstand. Er zijn verschillende situaties waarin u mogelijkerwijs een bijstandsuitkering heeft ontvangen terwijl u er geen recht op had en in dit geval is het gevolg terugvordering van bijstand. Enkele voorbeelden van oorzaken van terugvordering van bijstand voor u op een rijtje gezet:

  • te hoog inkomen
  • aanspraak op andere uitkering
  • te hoog vermogen
  • u voldoet niet aan sollicitatie plicht

Wanneer blijkt dat uw opgegeven of ingeschaalde inkomen te hoog is om in aanmerking te komen voor bijstand zal achteraf worden gezorgd voor terugvordering uw bijstand. Er is een bepaalde inkomensgrens vastgesteld die zegt dat u wel of niet een bijstandsuitkering kunt vragen. Zodra u zelf in staat wordt geacht om in u primaire behoeften te voorzien krijgt u geen bijstand meer. Wel kunt u nog in aanmerking komen voor andere tegemoetkomingen zoals zorgtoeslag of huursubsidie. Wanneer blijkt dat u al aanspraak maakt op een andere soort uitkering zal er ook sprake zijn van terugvordering van bijstand. Het zou zo kunnen zij dat u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt bent verklaard of dat u al recht heeft op een ouderen uitkering. In beide gevallen krijgt u geen bijstand meer, mocht u deze toch hebben ontvangen dan zal er terugvordering van uw bijstand zijn zodra deze gegevens bekend zijn. Een andere reden wanneer er sprake kan zijn van een terugvordering van uw bijstand is wanneer blijkt dat u te veel eigen vermogen bezit. Stel dat er ineens veel geld vrijkomt door het overlijden van iemand die u een bedrag nalaat dan wordt er opnieuw gekeken naar uw situatie. U wordt geacht eerst het geld te gebruiken dat u heeft gekregen van de erfenis en u kunt eventueel na het besteden van de erfenis weer aanspraak maken op een bijstand. Zolang dit niet het geval is en u nog onterecht geld heeft ontvangen zal er sprake zijn van terugvordering van bijstand. Een ander voorbeeld van terugvordering van bijstand geldt wanneer blijkt dat u niet voldoet aan de sollicitatieplicht die voor u is bepaald. Wanneer het lijkt alsof u niet welwillend bent om werk te zoeken zal de overheid geen bijstandsuitkering blijven uitkeren.

Sociale welvaart in Nederland van de afgelopen jaren

Nederland is een bijzonder land omdat er een sociaal stelsel wordt gehanteerd. In veel landen zijn mensen vooral verplicht om belastingen te betalen, maar ontvangen zij weinig van de overheid op publieke goederen na. In Nederland zijn er wel voorzieningen die ervoor zorgen dat mensen aan hun primaire behoeften kunnen komen. Om deze reden is iedereen in Nederland verplicht om zich te verzekeren voor een basis zorg verzekering. Daar staat tegenover dat mensen in Nederland aanspraak kunnen maken op zorgtoeslag. Dit is een bedrag dat maandelijks wordt betaald aan mensen die in aanmerking komen omdat ze geen of niet voldoende inkomen hebben om zelf hun zorgpremie te betalen. In Nederland heeft de overheid meerdere uitkeringen of subsidies te vergeven. Voorbeelden hiervan zijn de AOW, een maandelijkse betaling aan mensen die ouder zijn dan 65 jaar en de zojuist besproken bijstandsuitkering. Maar er zijn ook regelingen voor mensen die arbeidsongeschikt zijn voor lange- en korte termijn. Verder stond Nederland er om bekend dat ze veel investeerden in scholing. Nederlandse studenten hebben jarenlang recht gehad om studiefinanciering. Omdat studenten geld krijgen om te leren is het makkelijker om te gaan studeren en hierbij zou de Nederlandse staat uiteindelijk baat hebben omdat goedgeschoolde mensen vaak een goede baan krijgen en kunnen bijdragen en de zogenoemde kenniseconomie. Doordat er momenteel minder geld beschikbaar wordt gesteld moeten studenten het nu lenen via het sociale leenstelsel. Sociale welvaart staat hoog in het vaandel in Nederland en daarom betalen we veel belasting, maar wordt er geprobeerd voor alle Nederlandse burgers te zorgen. Dit systeem wordt indirect vaak aan de tand gesteld. Politieke partijen hebben vaak debatten en ideeën voor de beste manieren van het besteden van staatsgelden. Waar veel rechtse partijen staan voor liberalisme, staan linkse partijen vaak voor een vorm van socialisme. Er zijn verschillende meningen over de herverdeling van belastingen. Zou de een recht hebben op een uitkering, terwijl de ander er voor werkt om geld te verdienen? Allerlei overwegingen die belangrijk zijn en ook een reden zijn om veel aandacht te besteden aan het controleren van uitkeringen. Wanneer iemand geen, of tijdelijk geen recht heeft op uitkering kan bijvoorbeeld sprake zijn van terugvordering van bijstand. Let dus goed op en kijk of u daadwerkelijk recht heeft op uw aangevraagde uitkering voordat u zich rijk rekent en wordt teleurgesteld door terugvordering van bijstand. Kijk op de website of informeer bij een van de kundige medewerkers voor informatie over uitkeringen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn